MW Technic Sp. z o.o.

Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie
budownictwa w systemie bezmostkowych kompozytów konstrukcyjnych.