Jak wygląda proces budowy MODUŁOWEGO DOMU?
Niezależnie od wybranej technologii budowy domu (technologia modułowa, tradycyjna czy szkieletowa drewniana) proces pozwoleń formalno-prawnych jest ten sam. Zanim zostanie podpisana umowa na realizację domu ważne jest, aby spełnione zostały wymogi formalne związane z gruntem. Proces produkcji modułów wraz z wyposażeniem trwa zazwyczaj około 2,5 miesiąca, sam montaż 1 dzień, a resztkowe prace na miejscu budowy około 2 tygodni. Doskonała synchronizacja prac pozwala na zachowanie 3-miesięcznego terminu realizacji.
Uzyskanie warunków zabudowy
W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy na danym obszarze został uchwalony MPZP. Jeśli tak – poproś o wypis i wyrys. Jeśli nie – złóż wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Do wniosku o warunki zabudowy należy dołączyć kopię mapy zasadniczej – do uzyskania w lokalnym wydziale geodezji. Uzyskanie Warunków Zabudowy lub wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego jest niezbędne do określenia jaki dom będzie mógł stanąć na działce.
Image