You Tube
Facebook
Instagram
COVID FiREWALL SPECYFIKACJA
Kompleksowe rozwiązanie Covid Firewall ECO przeznaczone jest dla placówek medycznych, chroniące personel i pacjentów głównego budynku szpitala, opracowane z myślą zarówno o bezpiecznym funkcjonowaniu przyjęć planowanych jak i przyjęć pacjentów w trybie nagłym. Technologia obiektu została skonsultowana z dyrekcjami szpitali zakaźnych, aby zapewnić pacjentom bezpieczeństwo i poprawić warunki procedur niezbędnych przed przyjęciem na oddziały szpitalne, względem dotychczas stosowanych rozwiązań (namiotów i kontenerów przyszpitalnych).

Najważniejsze cechy rozwiązania ECO:

+ centralny system wentylacji nawiewno/wywiewnej z rekuperacją, zapewniający 4w/h w pomieszczeniach
+ ciągła dekontaminacja pomieszczeń w oparciu o system
wentylacji z centralną implementacją systemu Activtek Medica w instalacji wentylacji
+ kaskada ciśnień pozwalająca na podział budynku na dwie strefy czystą i brudną
+ niezależny system wentylacji dla pomieszczeń personelu
+ możliwość adaptacji budynku po ustaniu epidemii
+ nośność podłóg wynosi 500kg/m2
+ możliwość nadbudowy do 2 kondygnacji
+ izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych 50dB
+ budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych