You Tube
Facebook
Instagram
Śluza dekontaminacyjna SPECYFIKACJA
ŚLUZA DEKONTAMINACYJNA przeznaczona jest do dezynfekcji ludzi oraz obiektów podczas wchodzenia i wychodzenia z obszarów wrażliwych na wszelkiego rodzaju wirusy. Technologia HPV (Hydrogen Peroxide Vapour – para nadtlenku wodoru) umożliwia skuteczną dekontaminację patogenów bytujących na powierzchniach mających kontakt z pacjentem oraz personelem. Brak obecności mgły czy aerozolu pozwala na dekontaminację pomieszczenia, bez konieczności wynoszenia jakiegokolwiek sprzętu medycznego.

Poszczególne etapy procesu dekontaminacji:


01. KONDYCJONOWANIE

Przygotowanie komory do pracy.

02. GENEROWANIE GAZU 

Uzyskanie w komorze wymaganego poziomu stężenia czynnika aktywnego

03. UTRZYMANIE 

Uzyskanie w komorze wymaganego poziomu stężenia czynnika aktywnego.

04. WYMIANA POWIETRZA

Rozkład nadtlenku wodoru do tlenu i wody przyspieszony zastosowaniem wbudowanego katalizatora rutenowego oraz usunięcie czynnika z komory.