Jak wygląda proces ZAMÓWIENIA?
Jeżeli spodobał Ci się któryś z modeli naszego domu, czas na poruszenie kwestii technicznych związanych z realizacją. Zanim podpiszemy umowę na jego wykonanie a wymarzony dom stanie na Twojej działce ważne jest, aby spełnione zostały wymogi formalne związane z gruntem. Proces produkcji modułów wraz z wyposażeniem trwa zazwyczaj kilka tygodni, montaż i prace instalacyjne kilka dni. Doskonała synchronizacja prac pozwala na zachowanie 3-miesięcznego terminu realizacji.
Przy wyborze pamiętaj, że minimalna odległość ściany domu z oknem do granicy działki to 4m, a ściany bez okna – 3m.
Uzyskanie Warunków Zabudowy lub wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego jest niezbędne do określenia jaki dom będzie mógł stanąć na Twojej działce. W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy na danym obszarze został uchwalony MPZP. Jeśli tak – poproś o wypis i wyrys. Jeśli nie – złóż wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Do wniosku o warunki zabudowy będziesz musiał dołączyć kopię mapy zasadniczej – do uzyskania w lokalnym wydziale geodezji.
Po ustaleniu szczegółów z naszym doradcą sporządzimy umowę. Będzie to dla nas zielone światło do rozpoczęcia prac nad domem.
Skontaktuj się z wybranym geodetą – zrobi dla ciebie obmiary i sporządzi mapę.
Po podpisaniu umowy przekażemy Ci dokumentację projektową niezbędną architektowi do sporządzenia adaptacji projektu do lokalnych warunków działki. Pamiętaj, że czas oczekiwania na pozwolenie to 65 dni + 14 dni na uprawomocnienie.
Ekipa budowlana przygotowuje fundamenty oraz doprowadza media wg zaadaptowanego projektu budowlanego oraz naszych wytycznych.
Transport i montaż domu na działce. Całość nie powinna przekroczyć trzech dni.